Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Partnerzy
Patroni

Mej El-Azzeh –Taraszkiewicz

Z-ca Kierownika Działu Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji w Gdańskim Urzędzie Pracy. Absolwentka Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczka konsultacji merytorycznych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań dotyczących rejestracji przez Internet i kierunków rozwoju portalu praca.gov.pl. Doświadczony praktyk i szkoleniowiec w zakresie usług rynku pracy. Współautorka wdrożenia systemu rejestracji przez Internet w Gdańskim Urzędzie Pracy, który jest niekwestionowanym liderem tej usługi w kraju. Inicjatorka wielu nowoczesnych e-usług ułatwiających komunikację z urzędem pracy.

Kamil Folga

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od 15 lat implementuje zaawansowane rozwiązania głosowe oraz bezprzewodowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo systemów. Autor artykułów i publikacji w branżowych magazynach informatycznych; współpracownik „IT w Administracji”. Prelegent wielu krajowych konferencji. Obecnie zajmuje się rozwojem produktów związanych z bezpieczeństwem sieci oraz szkoleniami z zakresu zaawansowanych technologii głosowych

Martyna Horęda

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów w Ministerstwie Cyfryzacji. Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami IT oraz kierowaniu zespołami tworzącymi i sprzedającymi rozwiązania informatyczne. Jest doświadczonym praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017r., między innymi odpowiada za realizację projektów obejmujących elektroniczne doręczenia, wchodzących w skład programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Michał Iwański

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. - na stanowisku presales konsultant.

Artur Kowalski

Dyrektor Biura Regionalnego Arcus SA w Gdańsku. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze rozwiązań IT dla biznesu, w tym w szczególności w zakresie systemów zarządzania środowiskiem wydruku, rozwiązań klasy CRM i workflow. Pracował mi.in w takich firmach, jak Asseco, Konica Minolta Business Solution, Qumak, Prokom Software. Nadzorował i uczestniczył w projektach dla Energa SA, Diageo Polska, PZU, Allianz Polska, Orange, TP S.A., Netia, Telefonia Dialog, Echo Investment, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Elektrownia Opole, Hogart, Wydawnictwa Szkolne PWN.

Grzegorz Nowak

Administrator Bezpieczeństwa Informacji i Administrator Systemów Informatycznych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie. Z branżą IT związany od 1997 r. Zawodowo zajmuje się wdrożeniami informatycznymi w zakresie architektury i bezpieczeństwa sieci w sądach, urzędach oraz szkołach. Operator bezzałogowych statków powietrznych.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji

Radosław Pałubicki

Od 2003 roku zapewnia fachowe doradztwo w zakresie optymalnego doboru urządzeń oraz kompleksowego projektu wyposażenia sal konferencyjno – szkoleniowych w sprzęt audiowizualny taki jak projektory, monitory, ekrany, wszystko wzbogacone przez profesjonalne systemy nagłaśniające, systemy tłumaczeń symultanicznych, systemy głosowań, systemy video i audio konferencyjne. Od projektu poprzez realizację aż po serwis.

Michał Pierzchalski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu założeń i wdrażaniu wielkoskalowych rozwiązań informatycznych oraz systemowych, w szczególności w sektorze administracji publicznej. Obecnie pełni rolę kierownika projektu www.biznes.gov.pl realizowanego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Rozwoju. Jeden z głównych twórców systemu CEIDG. Interesuje się i rozwija swoje umiejętności w obszarze projektowania usług zorientowanych na użytkownika. Jest wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunkach Przedsiębiorczość i Zarządzanie Projektami.

Marcin Stefański

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego pracuje od 1999 r. Informatyk, absolwent Wydziału Zarządzania na UG. Ukończył także Studia w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz Menedżerskie Studia Podyplomowe w WSB. W branży ICT pracuje od 1989 roku. Organizator i uczestnik wielu wdrożeń i projektów dot. informatyki i rozwoju SI. Wieloletni wykładowca z zakresu informatyki, społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji. Członek m.in. Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP oraz Zespołu ds. bezpieczeństwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obecnie pełni także funkcję kierownika Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie eZdrowie.

Marcin Szokalski

Od 2010 r. zaangażowany w projekt budowy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Od 2013 r. bierze udział w realizacji działania uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego w ramach projektu CEIDG. W projekcie odpowiada m.in. za aspekty prawne. Autor analiz i propozycji zmian przepisów związanych z działalnością gospodarczą i e-administracją. Uczestniczył w opracowaniu głównych założeń systemu CEIDG i projektowaniu uruchamianych usług. Współpracuje z przedstawicielami organów administracji publicznej, użytkownikami systemu CEIDG i EPK, partnerami oraz wykonawcami zewnętrznymi. Zajmuje się doskonaleniem udostępnionych usług oraz wsparciem merytorycznym obsługi i użytkowników systemów MR.

Robert Wolewiński

Z produktami EPSON związany od ponad 20 lat. W firmie CORSO Sp.J. (Autoryzacja Producenta na Sprzedaż i Serwis na Polskę północną) zajmuje się sprzedażą i marketingiem profesjonalnych rozwiązań z zakresu drukarek wielkoformatowych i urządzeń biznesowych. Główne linie produktowe to urządzenia wielofunkcyjne oraz drukarki i skanery wielkoformatowe, dedykowane do zastosowań CAD/GIS/POS oraz w administracji państwowej. W ofercie urządzeń biznesowych prócz wysokowydajnych drukarek atramentowych odpowiedzialny za sprzedaż skanerów biznesowych wraz z oprogramowaniem do elektronicznego obiegu dokumentów.

Daniel Zapała

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Przez ostatnie lata pracował u czołowych firm m.in. Hewlett-Packard oraz ACER gdzie w zespołach techniczno-sprzedażowych był odpowiedzialny za największe instytucje z sektorów Administracji Publicznej. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach z rodziny Think (ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation).

Jacek Żuchowicz

Od blisko 25 lat związany z branżą IT w administracji rządowej. Zebrał duże doświadczenie w pracy nad informatyzacją urzędów, nierzadko w pracach o charakterze prekursorskim. W ostatnich latach, pracując w Ministerstwie Cyfryzacji, zajmował się m.in. wspieraniem udostępniania informacji publicznej poprzez BIP i Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, a obecnie, w ramach Wydziału Polityki Otwierania Danych, współpracuje przy rozwoju Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej wraz z jego serwisem internetowym – portalem otwartych danych – DanePubliczne.gov.pl, wdrażaniu rządowego Programu Otwierania Danych Publicznych oraz realizacji projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Głównymi obszarami działania są rozwiązania techniczne i standardy udostępniania danych oraz wspieranie merytoryczne dostawców danych przy wyborze i tworzeniu źródeł i zasobów danych do udostępniania w możliwie najwyższym stopniu otwartości i posiadających jak najwyższy potencjał ponownego wykorzystywania.

Wojciech Szcześniak

Od 2017 r. Business Consultant w Canon Polska w zespole Professional Services Excellence. Odpowiedzialny za realizację projektów technologicznych związanych z elektronicznym przetwarzaniem dokumentów dla sektora publicznego i prywatnego. Wcześniej pracował w firmach z branży IT, gdzie był odpowiedzialny m.in. za sprzedaż i wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Interesuje się zagadnieniami związanymi z nowymi technologiami, telemetrią oraz odnawialnymi źródłami energii. Absolwent wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.